Theo Timmerman (3)

NVTG

NVTG

Standnummer: 3

Vereniging van Traditioneel Gerij in Nederland.

U kunt natuurlijk een rijtuig gaan bekijken in één van de musea. Maar is het niet veel leuker om een rijtuig te zien met het paard, of de paarden ervoor en op de bok een koetsier en passagiers die eruit zien of zij zo uit het begin van de vorige eeuw zijn gekomen?

De NVTG stimuleert het rijdend houden van het Nederlands erfgoed aan rijtuigen, karren en arrensleeën. Ze zorgt, door middel van het opleiden van juryleden, voor de overdracht en het in stand houden van alle kennis die er is over de rijtuigen uit de periode van ca 1850 tot 1930.

De kennis wordt aangewend om deelnemende combinaties in de gelegenheid te stellen zich te laten beoordelen. Gelet wordt o.a. of de staat waarin het rijtuig zich bevindt overeenstemt met de leeftijd van het rijtuig. Verder wordt er gekeken naar de kleding van de koetsier, grooms en de passagiers, de staat van de tuigen, de conditie van het paard en de staat van het beslag. Het eerste aandachtspunt is altijd de veiligheid van de aanspanning: is het in dusdanige staat dat het geacht wordt veilig aan het verkeer deel te nemen.

Meer informatie vindt u op www.nvtg.eu

Contact:
NVTG
Mulderskamp 19
7251 EX Vorden
info@nvtg.eu
www.nvtg.eu